"Every mountain top is within reach if you just keep climbing." - Barry Finlay
Om tibalo
For mange danske gymnasieelever er det at lære matematik som at bestige et bjerg. Der kan synes uendeligt langt til toppen og mange knækker derfor nakken under opstigningen. Hos tibalo har vi en mission om at gøre matematik lettere for både lærere og elever ved at tilbyde en mere individuel tilgang til matematikundervisningen. Ved hjælp af adaptiv teknologi og omfattende dataindsamling vil vi øge elevernes udbytte af undervisningen gennem tidsvarende og intelligente undervisningsmidler, der rækker ud over hvad traditionelle lærebøger kan tilbyde.
Abacus
ABaCus er vores webportal med flere millioner matematikopgaver, som er nøje inddelt efter emne og niveau. På den måde kan vi udfordre de dygtigste elever med svære opgaver, men også give de elever, der har svært ved matematikken, en mulighed for at træne sig til at blive bedre i et passende tempo. Webportalen er bygget op med den enkelte elevs progression i centrum og systemet tildeler eleven opgaver i passende sværhedsgrad i takt med at eleven udvikler sig. Samtidig er portalen med til at øge synligheden omkring brugerens udvikling, så eleven bliver klar over egne svagheder og styrker. For læreren er ABaCus en nem og tidseffektiv måde at skabe differentieret undervisning uden at skulle opfinde den dybe tallerken til hver time. Læreren kan følge med i elevernes udvikling og får på den måde et bedre udgangspunkt for at evaluere såvel elever som egen undervisning. Kort sagt er ABaCus en ny måde at arbejde med matematikundervisningen, der kan gøre læringssituationen lettere, smartere og sjovere for både lærere og elever.
Tibalo | All Rights Reserved | Copyright 2015